Infografikk: Effekter av helseinformatikk

Nasjonal helsepolitikk bygger på en grunnleggende oppfatning av at økt bruk av IKT i helsetjenesten bidrar positivt, både for pasienten, for fagpersonell og for samhandlingen innad i sektoren.  Derfor er det politisk vilje til økt satsing på helseinformatikk de nærmeste årene. Denne infografikken visualiserer hvilke effekter som ligger i helseinformatikk (via Mashable).

IntersectionofHealthcareandIT_small

Kilde/Source: http://healthinformatics.uic.edu/resources/infographics/the-intersection-of-healthcare-and-it/

Artikkelen er skrevet av Glenn Melby

Emneord: | | | | | |