helsenorge.no som tjenesteplattform

Mobilitet står i fokus for åtte sommerstudenter hos Accenture og Avanade. De er i gang med prosjektarbeid rundt app-utvikling og «responsive design». Et team skal lage «Finn din legevakt» – en app som bygger på «Finn din legevakt» på helsenorge.no. Det andre teamet skal tilrettelegge helsenorge.no for bedre brukeropplevelse via mobile enheter. Studentene er fra NTNU og én fra Universitet i Linköping og er en del av en større gruppe sommerstudenter som deltar i Accentures mangeårige sommerstudentprogram.

Det er flere studenter som jobber for helsenorge.no i sommer. I tillegg til Accentures to team,  jobber også en gruppe IT-studenter knyttet til Difi i Sogndal med en mobilapplikasjon for enklere administrasjon av pasientreiser.

«Finn din legevakt»-teamet har, i samarbeid med avd Helseportal i Helsedirektoratet kommet opp med et ønsket brukerscenario der brukeren via sin smarttelefon kan lokalisere nærmeste åpne legevakt – beregnet etter reell transport-avstand, samt få veibeskrivelse til denne. App’en viser all nødvendig informasjon om de aktuelle legevaktene. Det vil også være mulig å søke etter åpne legevakter på et spesifisert sted på sikt. Teknologien som benyttes åpner for muligheter for enkel utrulling til iPhone og iPad, samt Android enheter.

«Responsive design»-teamet arbeider med å lage en utvidelse til helsenorge.no som gjør at navigasjonen og visningen av innholdet er tilpasset mobile enheter som iPad og smarttelefon. Besøksstatistikken til helsenorge.no viser at 1 av 5 besøkende benytter mobile enheter. Hensikten er å lage et «responsivt design» slik at visningen automatisk justerer seg i forhold til skjermstørrelsen på den mobile enheten uten at man må lage tilpasninger for hver ny modell som kommer på markedet. Noen jobber med front-end-utvikling mens andre jobber med integrasjonen med SharePoint og hvordan informasjonen kan hentes ut.

Utover løsningene vil prosjektene bidra med erfaringer rundt utvikling av mobile løsninger. Begge team benytter smidige metoder og jobber tverrfaglig. Et av målene med prosjektenes resultater er å skaffe mer kunnskap for å drive diskusjonen om hvordan en offentlig portal kan være en plattform for innovasjon og verdiskaping. Noen aktuelle problemstillinger: Hvordan kan deling av innhold gjøres effektivt og nyttig? Hvordan kan teknologien sikrer personvern? Hvordan bør juss anvendes for å tilrettelegge for trygge digitale tjenester? Det er en lang vei foran oss og kanskje en stund til man kommer tilstanden omtalt i «Markedsplass for alle». Vi kommer dit og forbi.

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | | | | |