IT-studenter lager demo-app for helsenorge.no

13  IT-studenter bruker sommerferien på å utvikle en mobil-app for helsenorge.no som skal forenkle oppgjør for pasientreiser. Studentene deltar på DifiCamp 2012 – der målsettingen er å utvikle konkrete løsninger gjennom Scrum-metodikk. Studentene får dermed god trening i å gå inn i nettutviklingsprosjekter og til realisering av komplekse løsninger.

Det er fjerde gang Direktoratet for forvaltning og IKT gjennomfører DifiCamp.  I år deltar 13 IT-studenter fra NTNU og Høgskolen i Sogndal, og de sitter i sommer samlet i Difis lokaler i Leikanger.  Arbeidet er lagt opp etter Scrum-metodikk, med korte sprinter, demonstrasjoner underveis og felles arbeid med den endelige systemleveransen.

I år har Helsedirektoratet delfinansiert sommer-camp’en. Helsedirektoratet ved Avdeling helseportal ønsker å se på hvordan en mobil-løsning kan gjøre det enda enklere for en pasient å få refundert reisekostnader til pasientreiser uten rekvisisjon.  Målsettingen er å gjøre det enklere å søke om refusjon, blant annet ved å utnytte GPS-teknologien i smart-telefoner

Dette skal være en demonstrator som skal brukes i forbindelse med videre arbeid med tjenesten Mine Pasientreiser.

 

 

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | | | |