Nå kan du logge deg på med BankID

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har åpnet for at BankID nå kan benyttes for pålogging til  digitale tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Fra november 2012 får dermed langt flere nordmenn tilgang til selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no og andre nettjenester fra 270 offentlige virksomheter. (Artikkelen er oppdatert med informasjon om BankID for mobil) 


Tjenester på helsenorge.no som inneholder eller behandler helseopplysninger om enkeltpersoner krever elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå. I dag gjelder dette tjenestene Mine egenandeler, Mine resepter og Mine vaksiner, men det vil framover komme flere selvbetjenings- og innsynsløsninger som krever høyeste sikkerhetsnivå, blant annet innsyn i egne helseopplysninger og sikker meldingsutveksling.

Fram til nå har det vært krav om at brukeren må anskaffe påloggingsløsninger fra Buypass og Commfides via den nasjonale ID-porten.  Dette har vært omdiskutert, og bruken av disse selvbetjeningstjenestene har vært relativt begrenset.

Også som app
Bankene benytter i dag flere passordløsninger mot BankID – fra kodekort til elektroniske passordkalkulatorer. Alle disse kan benyttes – men ikke BankID på mobil. Dette skyldes at BankID for mobil ikke støtter kryptering. Derimot kan du allerede nå benytte BankID-appen for pålogging til ID-porten dersom du benytter iPhone eller iPad. En Android-versjon vil bli tilgjengelig våren høsten 2013.

BankID har i dag 2,8 millioner brukere og benyttes av de fleste bank- og finansinstitusjoner for autentisering og signering. Samme kodebrikke og sertifikat vil nå kunne benyttes for pålogging til helsetjenester.

Kontrakten med BankID er tildelt etter åpen anbudskonkurranse i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på vegne av offentlig sektor. Dagens leverandører av e-ID, Buypass og Commfides, har også fått tildelt kontrakt. Det innebærer at de som allerede har anskaffet e-ID på høyeste sikkerhetsnivå herfra, fortsatt vil kunne benytte dette.

 

Artikkelen er skrevet av Glenn Melby

Emneord: | |