Obamacare – what to learn?

healthcare_smallKan den trange fødselen til USAs helsereform lære oss noe på e-helseområdet? Hva kan vi lære av innføringen av Obamacare og satsingen på nettløsninger som primærkanal?

President Barack Obama utkjemper for tiden en politisk kamp som også involverer innføring av innbyggerrettede nettløsninger.  Målsettingen med reformen”The Patient Protection and Affordable Care Act”, også kalt Obamacare, er å utjevne mulighetene i befolkningen til å få helsehjelp. En helt sentral del av reformen er webportalen HealthCare.gov, hvor innbyggerne skal kunne kjøpe og administrere sine helseforsikringer.

healthcare

 

Det har vært betydelige tekniske problemer med nettløsningen, blant annet knyttet til innlogging og lang responstid.  Mange har blitt kastet ut underveis i registreringsprosessen og løsningen framstår som svært ustabil. Til nå har omtrent en halv million amerikanere registrert seg gjennom HealthCare.gov, noe som er langt færre enn hva administrasjonen hadde håpet på.

Politisk blir dette en sak for presidenten fordi de mange problemene med nettstedet også gjør at det stilles spørsmålstegn ved selve reformen. Dette er nok også en medvirkende årsak til at presidenten selv har engasjert seg i debatten rundt nettløsningen  og lovt at de tekniske problemene skal løses i løpet av kort tid.

I en bloggpost  redegjør U.S. Department of Health & Human Services for endringer de nå gjør for å forbedre løsningen. Men uansett vil dette ta tid. Tekniske eksperter antar at nettløsningen totalt består av mer enn 500 millioner kodelinjer, og at 4 millioner kodelinjer sannsynligvis må endres for å få løsningen til å kjøre stabilt.

Det antas at mye av problemet ligger i at løsningen i registreringsprosessen henter informasjon fra en lang rekke bakenforliggende systemer og registre. Løsningen avgir også data til forsikringsselskapene, som har en svært uensartet systemarkitektur.

I Norge jobber man i store deler av sektoren med å forberede innføring av nasjonal kjernejournal. Politisk er det høye ambisjoner innen e-helse og digitalisering av forvaltningen. Hva kan vi lære fra Obamacare og satsingen på nasjonale nettløsninger som primærkanaler?

Artikkelen er skrevet av Glenn Melby

Emneord: | |