Nå er innholdsstrategien for spesialisthelsetjenestens nettløsninger komplett

Ved etableringen av en felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten har det vært viktig å få en innholdsstrategi for nettløsningene. Det er i arbeidet med innholdet at den egentlige jobben starter, og felles veiledninger er viktig i dette. I fjor høst kom en 0.9-versjon av innholdsstrategien, sammen med flere veiledninger for arbeid med innhold på nettstedene. Nå er innholdsstrategien oppdatert til en 1.0-versjon.

Endringen fra 0.9-versjonen er at kapittel 3 Mål for nettløsningene og kapittel 4 Målgrupper er oppdatert med endelig innhold. Utover dette er vedleggene til innholdsstrategien de samme som før. Flere vedlegg/veiledninger kan komme til senere.

Dokumentene er viktige for medarbeidere og ledere som skal bruke løsningen, og være med på å utvikle den videre. Når vi lager en felles nettløsning og helseforetakene i større grad skal samarbeide og dele innhold, er det vesentlig å ha gode, felles rutiner for innholdsproduksjonen. Profesjonalitet i innholdsarbeidet er viktig når nettsidene blir en del av sykehuset, en del av pasientreisen, og en del av behandlingen.

 

Last ned dokumentene:

 

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen