Nå har hele Helse Midt-Norge nye nettsider!

I dag har både Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag lansert nye nettsider. Med dette har Helse Midt-Norge som den første av fire helseregioner fått nye nettsider for alle sine foretak. Det er en stor milepæl for prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten».

helse-midtHelse Nord følger tett etter, med lansering av nye nettsider ved sine foretak i juni. Deretter følger Helse Vest og Helse Sør-Øst med nye nettsider høsten 2016.

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» skal 38 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider.

Prosjektet er banebrytende for hvordan pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om f.eks. behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp. Nå blir det enklere for brukerne å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling ved det enkelte behandlingssted.

Dette er de nye nettstedene i Midt-Norge:

• St. Olavs Hospital HF: stolav.no
• Helse Møre og Romsdal HF: helse-mr.no
• Helse Nord-Trøndelag HF: hnt.no
• Helse Midt-Norge RHF: helse-midt.no
• Sykehusapotekene i Midt-Norge: sykehusapoteket.no
• Helse Midt-Norge IT: hemit.no

Gratulerer, hele Helse Midt-Norge – med flotte nettsider, og den fantastiske jobben dere har gjort med å være i front med å bygge pasientens nettsider!

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen