Dette er Health 2.0

  • Internasjonal konferanse med fokus på e-helse, innovasjon og pasientrettet IKT.
  • Årets konferanse var den 6. i rekken, og ble arrangert 7. – 10. oktober i San Francisco. 1700 deltakere fra hele verden deltok.
  • Årets konferanseprogram omfattet mer enn 46 timer med debatter, demonstrasjoner og foredrag
  • Tilsammen ble det presentert mer enn 150 nye produkter og 10 nystartede selskaper. Egen venturekapital-konkurranse for nyetablerere.
  • I tilknytning til konferansen arrangeres også en rekke prekonferanser og utviklingskonkurranser («Code-a-thons»)
  • Arrangeres av Health 2.0-stiftelsen, som  består av nærmere 50 underorganisasjoner i 20 land.
  • Regionale konferanser under Health 2.0-paraplyen arrangeres også i Berlin, Dubai, India og Brasil.
  • www.health2con.com og www.health2news.com
  • Eget opplegg for norske deltakere i regi av Innovasjon Norge, med besøk til Silicon Valley (bl.a. Kaiser Permanente, Cisco og Accenture)
  • 30 deltakere fra Norge

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Comments are closed.