Sommerprosjektene er ferdige

I sommer har vi gjennomført 3 sommerprosjekter med samarbeidspartnere. Disse har vært Mobil Visning (av Helsenorge.no), Finn din Legevakt og en demoapp for Pasientreiser.


Prosjektene har vært særdeles vellykkede. De har resultert i erfaringer og løsninger som kommer til å bli tatt videre, og de har addressert tema av strategisk og juridisk betydning vi kommer til å jobbe videre med.

Mobil Visning og Finn din Legevakt ble gjennomført i samarbeid med Accenture, Avanade og studenter fra NTNU og Universitet i Linköping.

Prosjektet Mobil Visning har adressert behovet for å tilrettelegge Helsenorge.no for små, berøringsbaserte skjermer. 21% av de som besøker Helsenorge.no benytter nå mobile enheter. Disse brukernes opplevelse av nettstedet må bli bedre! Med Mobil Visnings-prosjektet har vi nå gjort verdifulle erfaringer, og prosjektets leveranse videreføres i første omgang med en full tilrettelegging av Helse og Sunnhets-sidene. Målet er at denne seksjonen skal være helt klar til informasjonskampanjen for gravide som Avdeling for Grupperettet Folkehelsearbeid i Helsedirektoratet kjører i begynnelsen av oktober.

Neste skritt blir å gjøre HELE Helsenorge.no mobilvennlig!

Finn din Legevakt er en mobil-app laget for iOS og Android. Prosjektet har resultert i en demonstrasjons-app som kobler sammen Google Maps og informasjon fra et nytt adresseregister med GPS-koordinater og gateadresser til alle legevakter i Norge. Ved hjelp av denne app-en kan brukere benytte telefonen sin og finne nærmeste åpne legevakt og motta instruksjoner om hvordan komme seg dit på raskest mulige måte.
Denne app’en vil videreføres av Helsenorge.no som et eksempel for både helsesektoren og private aktører på hva som kan gjøres når man bruker offentlige data og kobler det sammen med andre tjenester på nett.

Pasientreiser er et prosjekt som ble kjørt av DIFI med delfinansiering av Helsenorge.no. DIFI involverte studenter fra NTNU og Høgskolen i Sogndal i sitt sommercamp-konsept. De utviklet en prototype kalt Pasientreiser. Dette er en tjeneste der du som pasient på en enkel måte kan levere reiseregningen din på nettet når du har hatt utgifter for å komme deg til og fra et behandlingssted. Du kan prøve ut prototypen selv her.
I dag er det en tungvint affære for den enkelte å søke om refusjon av reisekostnader. I tillegg er det meget ressurskrevende for det offentlige å håndtere disse søknadene.

Studenter og veiledere fra årets to summer-camps.

Pasientreiser viser at det er mulig å gjøre verden enklere både for innbyggere og det offentlige. Prosjektet har vært meget vellykket. Helsenorge.no fører ideen videre i et eget prosjekt som har til hensikt å levere en offisiell tjeneste en gang i 2013.

 

Helgetb
Helsenorge.no
 
 

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | | | |