BankID løfter selvbetjeningstjenester på helsenorge.no

Etter at det ble mulig å bruke BankID til pålogging til digitale tjenester på høyeste sikkerhetsnivå, har antall pålogginger på selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no gått betydelig opp.  Mest brukt er tjenesten Mine resepter, som i juni 2103 hadde nesten 70 000 pålogginger.

Det var i november 2012 at Fornyings- og administrasjonsdepartementet åpnet for at nettbrukere kan bruke BankID for pålogging til offentlige tjenester – også tjenester som krever høyeste sikkerhetsnivå. Inntil da var det kun løsningene fra Buypass og Commfides som var godkjent, og bruken av selvbetjeningstjenestene på helsenorge.no var relativt begrenset.

logons

Som figuren viser, gikk antall pålogginger til tjenesten Mine resepter opp umiddelbart etter at det ble åpnet for BankID. Økningen må imidlertid også sees i sammenheng med at tjenesten i denne perioden ble rullet ut i hele landet.

Tilsvarende tendens kan man også se for Mine egenandeler, selv om volumet er mindre enn for Mine resepter. Tjenesten hadde 16 400 pålogginger i juni 2013.

Langt færre bruker tjenesten Mine vaksiner , men antall pålogginger har økt fra rundt 1000 i november 2012 til 2300 i juni 2013.

 

Artikkelen er skrevet av Glenn Melby

Emneord: | |