Nå har alle sykehusene i landet nye nettsider!

norgeskartI dag er 12 nye nettsteder lansert i Helse Sør-Øst! Med dette er implementeringen av en felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten komplett. Alle sykehusene i landet har fått nye nettsider – med fokus på pasientene.

Helse Sør-Øst er den siste av fire helseregioner som får nye nettsider for alle sine foretak på helsenorge-plattformen. Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har 36 foretak i spesialisthelsetjenesten flyttet sine nettsider til helsenorge-plattformen. Der har alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner fått felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider.

Prosjektet er banebrytende for hvordan pasientinformasjon har blitt den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om f.eks. behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp.

Med denne løsningen blir det enklere å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling ved det enkelte behandlingssted. Når sykdom rammer er informasjonsbehovet stort. Målet er at nettsidene til helseforetakene skal hjelpe pasienter og pårørende i en sårbar del av livet. En velinformert pasient opplever større mestring og trygghet.

Tidligere i år har foretakene i Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest også fått nye nettsider. Med lanseringene i Helse Sør-Øst i dag er implementeringen komplett. Alle helseforetakene i landet har fått nye nettsider – med fokus på pasientene.

Gratulerer til alle i Helse Sør-Øst med nye, flotte nettsider! Det er gjort en fantastisk jobb med bygging av nye sider og nytt innhold på kort tid. Kommunikasjonsavdelingene ved helseforetakene har jobbet tett med egne fagfolk og andre helseforetak for å få på plass behandlingsinformasjonen på sidene. Ny behandlingsinformasjon vil fortsette å komme på nettsidene videre fremover.

Dette er de nye nettstedene i Helse Sør-Øst (lansert 1. november 2016):

 

Nettstedene i Helse Vest (lansert 28. september 2016):

 

Nettstedene i Helse Nord (lansert i juni 2016):

 

Nettstedene i Helse Midt-Norge (lansert januar-mars 2016):

 

Nye nettsteder for nasjonale, felleseide selskap (lansert i august og september 2016):

 

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen