7 nye nettsteder lansert

Over 40 nettsteder er nå del av samme løsning; Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Vi fortsetter samarbeidet for å gi pasienter og pårørende helhetlig informasjon om hva sykehusene tilbyr.

Torsdag 27. september lanserte seks private ideelle sykehus i Helse Vest sine nye nettsider på felles nettløsning. Det gjorde også Helsetjenestens driftsorganisasjon/nødnett (HDO).

De private ideelle sykehusene med driftsavtale er en viktig del av det offentlige behandlingstilbudet til pasienten. Det var derfor naturlig å tilby muligheten for å bli en del av felles nettløsning. Sykehusene har siden våren jobbet med å bygge opp sine nye nettsider.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten er et samarbeid mellom helseregionene og alle sykehus i Norge. Samarbeidet innebærer blant annet felles utvikling av behandlingsinformasjon.

Pasientenes netthelsetjeneste
Pasientene ga tydelig tilbakemelding i vår analyse. De syntes det var vanskelig å forstå hvordan helsetjenesten er organisert. De ønsket først og fremst informasjon om hva som skjer hvis du må på sykehus. All informasjon sirkler derfor rundt behandling og tekstene skrives for å svare på hva som skjer før, under og etter en behandling eller undersøkelse. I tillegg har vi samarbeid med både helsenorge.no, som beskriver sykdommene, og velg behandlingssted for å gi en helhet for pasientene som søker informasjon.

Nå er seks nye private ideelle sykehus i Vest på felles løsning. De har tatt i bruk fellestekster om behandling som andre foretak har skrevet. Flere av de private ideelle sykehusene har også bidratt med nye tekster som andre kan bruke.

To private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal også begynne å bygge nye nettsider på felles nettløsning. Våren 2019 er de på plass.

Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) lanserte også nye nettsider i slutten av september. Nå er tre av de fem heleide HF-ene på felles nettløsning.

Nettsidene har samlet om lag 2,3 millioner  sidevisninger i måneden. Nettstedene blir med andre ord brukt. Sammen med helsenorge.no og alle digitale tjenestene som jevnlig utvikles for en enklere hverdag, bidrar vi til pasientens netthelsetjeneste.

Dette er de nye nettstedene:

 

Artikkelen er skrevet av Christin Nyland