Retningslinjer for bloggen

Vi ønsker en åpen og bred debatt på helsenorgebeta.net.  Likevel må vi ha noen kjøreregler.

Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig redaktør for helsenorgebeta.net og vi forbeholder oss retten til å redigere eller fjerne innlegg som bryter med våre retningslinjer. Vi kan også utestenge brukere.

  • Vi anmoder om at du benytter fullt navn og epost-adresse når du skriver kommentarer på bloggen.
  • Du er selv ansvarlig for all informasjon du publiserer, men Helsedirektoratet har et overordnet redaktøransvar.
  • Dersom brukere/besøkende legger inn helseopplysninger, informasjon knyttet til egen helsetilstand eller annen sensitiv informasjon, vil innlegget uten spørsmål bli moderert eller slettet. Det samme gjelder innhold som er i strid med norsk lov, eller som kan virke krenkende.
  • Helsenorge.no-redaksjonen svarer ikke på upassende innlegg. Vi forbeholder oss også retten til å redigere (skrive om) eller slette upassende/støtende innlegg eller kommentarer.
  • Vi vil også vurdere å utestenge abonnenter som etter tilbakemelding fortsetter med overtramp. Åpenbart falske brukerprofiler vil bli utestengt eller slettet.
  • Helsenorge.no-redaksjonen vil ikke på noe tidspunkt gå i debatt om helsefaglige temaer og/eller ulike medisinerings-/behandlingsformer.
  • Vi kommenterer ikke saker som er unntatt offentlighet.  Begjæring om innsyn i saksdokumenter skal rettes til postmottak@helsedir.no.
  • Tekster og meldinger på denne bloggen er underlagt samme arkiverings- og journalføringskrav som andre dokumenter. Hvorvidt kommentarer skal arkiveres, vurderes i forhold til dokumentets arkivverdighet.
  • Henvendelser som krever saksbehandling eller videre oppfølging skal sendes til postmottak@helsedir.no.

Comments are closed.