Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Fra forprosjekt til gjennomføringsprosjekt

Nasjonal IKT, regionale helseforetak og Helsedirektoratet har i samarbeid etablert og besluttet et målbilde for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med målbildet har tatt utgangspunkt i innbyggers behov og identifisert tjenesteområder som kan øke pasientsikkerheten, få ned behandlingstiden og understøtte spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Målbildet ble vedtatt av Nasjonal IKT den 10. april 2015, og flere prosjekter har allerede tatt fatt på realiseringen av målbildet. Ett av prosjektene er Nasjonal IKT-prosjektet DIS 2015 . I tillegg gjennomføres prosjekter på oppdrag fra Helse Vest RHF og Helse Nord RHF som innebærer at pasienter i disse regionene kan bruke utvalgte tjenester i målbildet allerede i år. Når tjenestene er pilotert i en region innebærer målbildet at de skal tas i bruk i øvrige regioner.

Den årlige HEMIT-konferansen gikk av stabelen i Trondheim den 20. mars, og prosjektleder for DIS 2015, Nina Ulstein, presenterte der resultatene av forprosjektet, og hva som er ambisjonene for 2015.

Se opptak fra HEMIT her.

Nina Ulsteins foredrag starter fra 2:06:40.

Videoen inneholder også noen andre foredrag fra Helsedirektoratet:

  • Samhandling innen prehospitale tjenester (fra 1:06:40), v/ Håkon Haaheim
  • Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (fra 2:34:00), v/ Eirik Rønjum og Marit Kvikne

Digitale skjema

En viktig del av målbildet til DIS er funksjonalitet for å kunne utveksle strukturert informasjon mellom innbygger og helsetjenesten. Det pågår nå et arbeid knyttet til identifisering av mulige løsninger, og vi ønsker å innhente oppdaterte opplysninger om markedet, herunder identifisere mulige produkter inkludert mulige modeller for leveranse, drift og vedlikehold og potensielle leverandører.

Som en del av dette har det blitt foretatt en uforpliktende RFI (Request For Information) for å skaffe et best mulig utgangspunkt for valg av løsningskonsept. Det ble avholdt et informasjonsmøte hos Helsedirektoratet i forbindelse med RFI’en den 25. mars (se video under), og fristen for å levere var 17. april. Det kom inn mange meget gode forslag, og DIS 2015 har fått de beste forutsetninger for å utforme løsningskonsept for utveksling av strukturert informasjon/digitale skjema!

Del med andre

Del gjerne denne posten videre. Trykk på Facebookshare eller Twitterknappen under.

Vi vet mange er opptatt av hva som skjer nasjonalt fremover og vi tror det er en stor sannsynlighet for at noen av de du deler med vil synes denne posten gir interessante opplysninger.

 

Linker til andre innlegg om DIS

Forprosjektrapport Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten Om DIS-forprosjektet
En tjeneste brukes når den er nyttig Om behovsanalysen
Regionene møter helsenorge.no møter og vice versa Om samarbeidet mellom de regionale helseforetakene og helsenorge
Hvor brenner det og hva er slukket? Om mandatet og beskrivelse av prosjektet
En påtvers-pålangs-workshop Om kick-off workshop avholdt i mai
Dette er rådene vi fikk Resultatet fra kick-off workshopen i mai

Artikkelen er skrevet av Edvard Nærum