Helsenorge.no ut av beta

Helsenorge.no utvikles stadig, dog ofte uten at det ropes så høyt om det. Natt til mandag 22. september fra klokken 2200 til 0700beta-flagg leverte vi noen mindre endringer som forhåpentlig gjør portalen mer tilgjengelig, helhetlig og nyttig for brukerne.

For det første har vi fjernet beta-flagget markert øverst på helsenorge.no siden lansering av ny modernisert versjon av helsenorge.no i slutten av juni. Årsaken til bruk av beta-flagget var i utgangspunktet at sidene kunne se litt annerledes ut enn forventet. Tjenester og informasjon har hele tiden vært trygge og sikret selv om helsenorge.no har vært markert med beta-flagget. Nå har det gått over to måneder siden vi oppgraderte nettstedet. Den tekniske stabiliteten er god. Vi har arbeidet noe videre med forbedret brukeropplevelse for de som er i den stadig voksende gruppen som bruker smarttelefoner eller nettbrett. Det er likevel fortsatt tiltak som gjenstår før løsningen er helt optimal på mobil og universelt utformet.

For det andre leverer prosjektet Vestlandspasienten fortløpende nye tjenester. Dette pilotprosjektet i Helse Vest skjer i samarbeid med Helsedirektoratet. Fra slutten av september har pasienter ved Helse Stavanger og Helse Bergen mulighet til å se sine egne røntgentimer og timeavtalene som egne barn har ved et sykehus i Helse Vest. Dette gjelder barn under 12 år som bor på samme folkeregistrerte adresse som forelder.

For det tredje skal helsenorge.no i løpet av høsten tilby en ny tjeneste for innsyn i pasientjournal. Denne piloteres ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). Prosjektet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Helse Nord og gjøres nå klar til bruk på portalen vår. Pasientene får tilgang i løpet av oktober. Foreløpig starter denne piloten i det små. Det vil si at et mindre utvalg pasienter, ved å logge seg på helsenorge.no, får tilgang til sine journaldokumenter ved UNN. I løpet av 2015 skal tjenesten utvides til å omfatte flere sykehus i Helse Nord, og på sikt også tas i bruk nasjonalt.

Det er slik vi jobber med utviklingen av helsenorge.no; som en felles plattform der ulike aktører kan utvikle, prøve ut og tilby tjenester som er nyttige for både innbyggerne og helsetjenesten. Og ikke minst legge til rette for et godt samarbeid mellom dem.

Vi håper alle som har mulighet bruker de nye tjenestene på helsenorge.no. Meld gjerne fra til oss om det er noe du synes at ikke virker som det skal. Send oss i så fall en god beskrivelse ved hjelp av dette kontaktskjemaet. Er du ekstra interessert i det vi arbeider med og hva som kommer av nye tjenester, så kan du også følge bloggen vår.

Slik kan vi sammen bidra til å utvikle en enklere, mer helhetlig og tilgjengelig helsetjeneste.

Artikkelen er skrevet av Guri Sandelien Rekve

Emneord: | |