Invitasjon til presentasjon av overordnet konsept

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal» har nylig avsluttet analysefasen i prosjektet og jobber nå med å vurdere ulike konseptretninger for den nye nettløsningen. Valg av konseptretning vil bli gjort av prosjektets styringsgruppe i slutten av oktober. Valget vil legge store føringer for hvordan vi utarbeider og detaljerer sluttproduktet videre.  Vi ønsker å vise helseforetakene hvordan prosjektet jobber og tenker, samt få innspill til konseptretningen vi vil anbefale for styringsgruppen. Derfor inviterer vi kommunikasjonsledere og sentrale webredaktører i helseforetakene til en presentasjon av vurderinger rundt konseptretning i forkant av saken vi skal jobbe med til styringsgruppemøtet.

Formål

På dette arrangementet får du ikke presentert ferdige skisser på ny nettløsning eller noe annet konkret om hvordan den nye nettløsningen vil bli. Prosjektet er i en tidlig fase av å vurdere hvordan konseptet for en felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten skal bli, og ingen beslutninger rundt dette er tatt ennå. Hensikten med arrangementet er

 • å vise hvordan prosjektet tenker i forhold til brukerorienterte løsninger
 • å presentere sentrale funn fra prosjektets analysefase
 • få mulighet til å få innspill fra dere på det vi så langt tenker om konseptet vi skal forme for den nye løsningen

Tid og sted

8. oktober kl. 10-14, på  Thon Hotel Opera (Bjørvika, Oslo)

Program

 • Prosjektets formål og status
  v/ prosjektleder Marianne Braaten Andresen, Helsedirektoratet
 • «Best practice online. How to be as helpful as possible to patients, visitors and everyone else»
  v/ Gerry McGovern, mannen bak «Customer Carewords»-undersøkelsene. Se http://www.gerrymcgovern.com
 • Hovedfunn fra prosjektets analysefase
  v/ kommunikasjonsrådgiver Anette Løberg, Helse Sør-Øst, medlem i den nasjonale prosjektgruppen
 • Lunsj
 • Vurderinger og valg rundt ulike konseptretninger
  v/ webfaglig ansvarlig i prosjektet, Eirik Hafver Rønjum, Helsedirektoratet
 • Spørsmål og innspill til konsept

Streaming

(skrevet i ettertid)

Film av hele streamingen har blitt lagt ut på Youtube. Du kan se den på http://youtu.be/9xjBmpPy0eg. Vi har ikke fått redigert opptaket av streamingen. Du må spole 23 min inn i filmen før det begynner å skje noe. Det er også en lang pause midt i, der vi går til lunsj. Da kan du spole til 2:44.

Presentasjonene fra arrangementet

(skrevet i ettertid)

Alle presentasjonene som ble vist på arrangementet er lagt ut på https://www.mediafire.com/folder/ay7zs93fl4dk9/Konseptpresentasjon_8._oktober_2014
Der finner du presentasjonene hver for seg:

 1. Prosjektleders introduksjon (Marianne Braaten Andresen)
 2. Best practice online (Gerry McGovern)
 3. Hovedfunn fra analysefasen (Anette Løberg)
 4. Konseptpresentasjon (Eirik Hafver Rønjum og Ellen Berg Svennæs)

 

Forberedelser

Som forberedelse til arrangementet kan du gjerne lese:
Informasjon om prosjektet
Rapporten fra prosjektets analysefase

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen

Emneord: | |