Slik lagde vi en felles nettløsning for alle norske sykehus – Lynforedrag holdt på Webdagene

webdagene-spektrumWebdagene er en konferanse for folk som jobber med web og digitale kanaler. Blant de 1000 deltagerne finner man designere, webredaktører, kommunikasjonsrådgivere, digitale ledere, utviklere, markedsførere etc. Konferansen arrangeres i Oslo Spektrum. I år ble prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» invitert til å holde et lynforedrag om hvordan vi har klart å samle alle helseforetakene i en felles nettløsning.

Målgruppen for foredraget var altså folk utenfor helsesektoren, og det var viktig at foredraget skulle ha relevans for konferansens deltagere. Mye ble forenklet i foredraget for å gjøre det lett forståelig hva som var problemstillingene prosjektet hadde i utgangspunktet og hva som var hovedformålet med den nye løsningen. Tidsrammen for foredraget var 10 minutter.

Til tross for at foredraget var rettet mot en ekstern målgruppe, kan det fungere som en introduksjon om utgangspunkt og hovedformål med prosjektet og løsningen. Vi gjør derfor opptaket av foredraget tilgjengelig her, slik at folk som jobber med løsningen kan bruke foredraget i sitt arbeid med forankring og opplæring, hvis de vil.

Se foredraget fra Webdagene: Slik lagde vi en nettløsning for alle norske sykehus

Du kan også laste ned slidene fra foredraget.

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen