Nye pasientreiser.no lansert på helsenorge-plattformen

Gratulerer til Pasientreiser, som har fått nye nettsider på helsenorge-plattformen i dag! Informasjon til helsepersonell og transportører ligger på disse sidene, mens informasjon til pasienter og pårørende er på helsenorge.no.

pasientreiser-no

Nettstedet til Pasientreiser ANS har blitt flyttet til Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten på helsenorge-plattformen. De er nå det 24. foretaket som har lansert nytt nettsted i denne løsningen så langt. I november lanserer 12 foretak i Helse Sør-Øst nye nettsteder i Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen