Utnytt og utforsk! September-leveransen er ute

Årets tredje hovedleveranse ble levert natt til 25. september. I denne leveransen utnytter vi enda bedre en del funksjonalitet vi har bygd før. I tillegg utforsker vi flere nye tjenester.

Tjenestene leveres i hovedsak som nasjonale tjenester, men for å ta de i bruk må du motta helsehjelp fra aktører som er i gang med tjenester via helsenorge.no.

Som vanlig er det levert masse små og store funksjoner, både i brukerflate og bak fasaden. Det vi har levert er blant annet:

 

Helse og behandling

  • Ny reseptvisning: visningen har nå både Reseptfomidler og Kjernejournal som kilde.
  • Visning av informasjon om tilbakeholdte journaldokumenter for Helse Vest
  • Pilot på ungdomsløsning: Mulighet for barn mellom 12 og 16 år å logge seg inn og se timeavtaler, henvisninger og helsekontakter, dersom foreldre har gitt samtykke til dette. Dette gjelder foreløpig kun for brukere som er del av et pilotprosjekt i Helse Vest.

 

Helsekontakter og timeavtaler

  • Mulighet for visning av helsefaglig kontaktperson i Helse Vest og helsekontakter for kommune med mulighet for dialog.
  • Timeavtaler for pleie- og omsorgstjenesten vises nå for kommuner som tilbyr digitale tjenester på Helsenorge.

 

Brukerinnstillinger og personvern

  • Påminnelse for fastlegetimer: Ny versjon av SMS-tjenesten, der avsender fremgår tydelig.
  • Mulighet for å blokkere besøkshistorikk.
  • Informasjon om hvilke forskningsprosjekt en er del av:  Foreløpig vises kun informasjon om Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).
  • Flere tjenester er tilgjengelig via fullmakt: Kommunetjenester, Kjernejournal, resepter og Pasientreiser, Sykdom og Kritisk informasjon.

 

Demo

Her er en demonstrasjon av helsenorge.no-leveransen 25. september 2017.

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik

Emneord: |