Lettere oversikt over aktuelle kliniske studier

Tilgjengelighet av og oversikt over kliniske studier har vært en viktig føring fra helseministeren. Uavhengig av om du er pasient, pårørende eller fastlege skal du nå enklere finne ulike kliniske studier på helsenorge.no eller på sykehusenes nettsider.

Helsenorge.no viser nå en ny oversikt over kliniske studier i Norge. Fra oversikten blir leseren ledet til det sykehuset som er hovedansvarlig for studien. Det er ved dette sykehuset studien blir utformet og publisert for nett.

Alle sykehus i Norge er en del av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Dette samarbeidet, på én felles teknisk nett-løsning, gjør det mulig å publisere studien ett sted og dele alle studier på tvers av sykehus og regioner.

Per i dag er det nær 300 kliniske studier som er publisert fra sykehusene i Norge.

Helsenorge.no viser oversikten over alle studier. Det samme gjør alle sykehusene, f.eks OUS. Det er på sykehusets nettsider du kan lese mer om den aktuelle studien.

Kliniske studier i kontekst av behandlingen

Ikke alle pasienter har et forhold til kliniske studier, men kun til behandlingen de får på sykehuset.

Studiene som er relevante for behandlingen vises derfor på samme side som behandlingsinformasjonen, for  å informere om muligheten til å delta i utprøvende behandling. For eksempel, de som leser om behandling for hodepine får også informasjon om relevante kliniske studier på samme side. Brukerne får også samme type informasjon på diagnosesidene på helsenorge.no. På den måten får man bedre tilgang til informasjon.

I nettinformasjonen om f.eks. hodepine vises også informasjon om relevante kliniske studier.

Oversikt over studiene som foregår ved de ulike sykehusene og hvem som kan bli vurdert til å delta, finner du på sykehusenes nettsider (f.eks, ahus.no/kliniske-studier, helse-forde.no/kliniske-studier, unn.no/kliniske-studier, hnt.no/kliniske-studier osv.).

Snakk også med din fastlege hvis du har spørsmål og lurer på om dette er noe for deg.

Mer informasjon om blant annet hvem som kan delta, finner du på helsenorge.no.

Artikkelen er skrevet av Christin Nyland