Sjokkvideo for endrede kostholdsvaner

Amerikanske helsemyndigheter tyr til stadig tøffere virkemidler for å få forbrukernes øyne opp for behovet for endring i kosthold og livsstil.

Video er et sterkt virkemiddel. Men hvor mye skal til for å få forbrukerne til å endre sine kostholdsvaner?  Kanskje bildene av en motorsag som kapper av en isbjørnpote vil være det som skal til for å få forbrukeren til å sette brusen tilbake i hylla og ta opp en flaske vann istedet?

Som Jason Mraz synger “The power is in your hands”. Det er opp til den enkelte av oss å bestemme om den ekstra boksen med brus gjør oss lykkeligere. Vil videoer av denne typen få deg til å revurdere forbruksvanene dine? Er sjokkeffekter nødvendige for å få budskapet gjennom?

(Hentet fra healthinnovationblog.com)

Glenn Melby
Helsenorge.no

Artikkelen er skrevet av admin

Emneord: |