Raskere helseovervåking med nettsøkanalyse

Det hostes, nyses, fryses og svettes i Norge. Influensa i ulike varianter herjer landet, og årets epidemi skal, med unntak av 2009, være den strengeste på 15 år, melder Folkehelseinstituttet. Hvordan gir dette utslag i nettbruken og hva vi søker etter på internett? Kan dette fortelle oss noe?

Influensaovervåking er viktig for tidlig å kunne sette i gang aktuelle tiltak, for eksempel vaksinering av utsatte grupper og helseråd til befolkningen. I Norge er det Folkehelseinstituttet som overvåker spredning av influensa, og utgir ukentlige rapporter basert på innrapporteringer fra helsetjenesten.

Men faktum er at man i en sykdomsperiode oftere søker etter informasjon om sykdommen på nettet enn ellers. Når et stort nok antall personer gjør dette over tid, vil dette kunne vise et mønster. Gjennom analyser av befolkningens søk på nett kan man påvise utbrudd av epidemier tidligere enn gjennom tradisjonell helseovervåking.

Samsvar nettsøk og faktisk forekomst

En undersøkelse utført av Google viser at befolkningens søkemønster på nettet samsvarer med den faktiske influensautberedelsen. Ved å analysere variasjonen av hvilke søkeord som benyttes på Google over tid, skal man kunne forutse spredning av smitte i befolkningen – med så lite som én dags forsinkelse.

Tjenesten Google Flu Trends mener å kunne påvise regionale influensautbrudd 7 til 10 dager tidligere enn de tradisjonelle overvåkingssystemene basert på innrapportering fra sykehus og primærleger. Google mener å kunne påvise et samsvar mellom hvor mange som søker etter influensarelaterte emner på Internett og hvor mange som faktisk har influensasymptomer.

(Kilde: Google Flu Trends og European Centre for Disease Prevention and Control)

I denne figuren er forekomsten av influensarelaterte begreper på Google sammenstilt med aktuell influensaspredning i befolkningen.

En robust modell?

Nå kan det innvendes at det er åpenbare svakheter med modellen. Ikke alle som søker etter ordet «influensa» er syke, og ikke alle som faktisk er syke søker etter informasjon på internett (På en annen side, vil ikke alle som faktisk har influensa heller oppsøke lege eller sykehus, så det er også svakheter knyttet til tradisjonell epidemiologisk overvåking..). Likevel mener Google å kunne se et mønster når flere influensarelaterte søkeord kombineres.

En undersøkelse gjengitt i amerikanske fagtidsskriftet PubMed konkluderer: «Google Trends shows great promise as a timely, robust, and sensitive surveillance system. It is best used for surveillance of epidemics and diseases with high prevalences and is currently better suited to track disease activity in developed countries, because to be most effective, it requires large populations of Web search users.»

Hva med søk på helsenorge.no?

Ser man så samme utvikling på helsenorge.no? Siden tjenesten er forholdsvis ny og tallgrunnlaget er begrenset, er det altfor tidlig å konkludere. Men noen trekk kan vi likevel se.

Når man ser på antall søk på begrepet influensa på eksterne søkemotorer som gir et besøk på helsenorge.no, samsvarer dette godt i tid med den aktuelle influensasituasjonen i befolkningen.

(Kilde: Google Analytics)

Grafen viser antall besøk på helsenorge.no etter søk på begrepet «influensa» på eksterne søkemotorer i 2011 og 2012.

I figuren under vises andel av befolkningen med influensaliknende sykdom, fordelt på år. Som man ser er det samsvar med søkestatistikken over for sesongen 2011-12 (gul linje) og 2012 – 2013 (mørk blå linje).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Kan regional søkeordstatistikk over en periode danne grunnlag for en nøyaktig beskrivelse av en epidemisituasjon? Gir nettovervåking bedre monitorering enn tradisjonell innrapportering ved sykdomsutbrudd? Hvordan kan disse overvåkingsverktøyene kombineres? Hva gjør du når du er syk – googler du symptomer?

 

Glenn H. Melby
Helsenorge.no-redaksjonen

 

Artikkelen er skrevet av Glenn Melby

Emneord: | | | |