Nå er nye nettsteder lansert i Helse Nord!

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» ruller videre. I dag er seks nye nettsteder lansert i Helse Nord!

Helse Nord er den andre av fire helseregioner, etter Helse Midt-Norge, som får nye nettsider for alle sine foretak. Helse Vest og Helse Sør-Øst følger etter med nye nettsider for alle sine foretak høsten 2016.

helse-nord-lansering

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» skal nærmere 40 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider.

Prosjektet er banebrytende for hvordan pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om f.eks. behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp. Med denne løsningen blir det enklere å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling ved det enkelte behandlingssted.

Dette er de nye nettstedene i Helse Nord:

Gratulerer til alle disse foretakene med nye, flotte nettsider! Dere har gjort en fantastisk jobb med å bygge pasientens nettsider og er et forbilde for godt, regionalt samarbeid om innhold og løsninger for nettstedene.

Nordlandssykehuset lanserer 22. juni
Nordlandssykehuset har fortsatt sitt gamle nettsted frem til 22. juni. De lanserer sitt nye nettsted noe senere enn de andre foretakene i Helse Nord på grunn av en vanskelig bemanningssituasjon i innspurten av arbeidet.

Nettsted i flere språkversjoner
En del av funksjonaliteten i “Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten” er mulighet til å ha flere språkversjoner av et nettsted. Det har Finnmarkssykehuset benyttet til fulle. Med denne lanseringen er de det første helseforetaket med nettsted i to språkversjoner; en bokmålsversjon og en samisk versjon.

 

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen