Christin Nyland skal lede nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten

De fire helseregionene (Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF) har tilsatt Christin Nyland som leder av det som blir et nasjonalt redaksjonsråd for spesialisthelsetjenesten i Norge.

ChristinNyland

Helseforetakene samarbeider om en felles nettløsning på helsenorge-plattformen. Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» avsluttes ved utgangen av 2016. Da vil alle helseforetakene ha lansert nye nettsider på felles plattform.

Det nasjonale redaksjonsrådet etableres i løpet av høsten 2016 og trer i kraft når prosjektet er avsluttet. Lederstillingen er et engasjement. Nyland er i dag kommunikasjonsrådgiver i Helse Sør-Øst RHF og har i flere år arbeidet med samordning av helseforetakenes web-sider.  Som leder av redaksjonsrådet får hun ansvar for nasjonal koordinering og oppfølging av drift, vedlikehold og videre utvikling av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

 

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen