«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er nominert til pris!

«Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er nominert til Digital Communications Awards 2016!

DCA 2016 Shortlist
Prosjektet er nominert i kategorien «Website». Der konkurrerer prosjektet mot Adidas Group, Artsen zonder Grenzen (Leger uten grenser, Nederland), Finske opera og ballet, og Europeiske sentralbank. I september skal prosjektet presenteres for en jury i Berlin.

Digital Communication Awards hedrer prestasjoner, kampanjer og strategier innen digital kommunikasjon. I år var det over 700 innsendte bidrag i 35 kategorier. Her er listen over alle de nominerte i de ulike kategoriene.

Det er fantastisk gøy at prosjektet får internasjonal oppmerksomhet. Nominasjonen er en stor seier i seg selv for alle som jobber med dette.

 

Om prosjektet
Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» flytter nærmere 40 foretak i spesialisthelsetjenesten nettsidene sine til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nye nettsider.

Prosjektet er banebrytende for hvordan pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om f.eks. behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp. Med denne løsningen blir det enklere å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling ved det enkelte behandlingssted.

Frem til nå har alle foretakene i Helse Midt-Norge og Helse Nord fått nye nettsider med denne løsningen. I Helse Vest får alle foretakene nye nettsider i slutten av september, mens foretakene i Helse Sør-Øst lanserer sine nye nettsider i begynnelsen av november.

 

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen