Foretakene i Helse Vest har lansert nye nettsider!

helse-vestProsjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har nådd en ny, stor milepæl. Ni nye nettsteder er lansert i Helse Vest! Helse Vest er den tredje av fire helseregioner som får nye nettsider for alle sine foretak på helsenorge-plattformen.

Med prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» skal nærmere 40 foretak i spesialisthelsetjenesten flytte sine nettsider til helsenorge-plattformen. Der skal alle foretakene på tvers av landets fire helseregioner få felles design, struktur, innholdsstrategi og publiseringsløsning for sine nettsider.

Prosjektet er banebrytende for hvordan pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om f.eks. behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetakene. I tillegg blir informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon om deres behandlingsforløp.

Med denne løsningen blir det enklere å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling ved det enkelte behandlingssted. Når sykdom rammer er informasjonsbehovet stort. Målet er at nettsidene til helseforetakene skal hjelpe pasienter og pårørende i en sårbar del av livet. En velinformert pasient opplever større mestring og trygghet.

Dette er de nye nettstedene i Helse Vest:

Gratulerer til alle i Helse Vest med nye, flotte nettsider! Det er gjort en fantastisk jobb med bygging av nye sider og nytt innhold på kort tid. Kommunikasjonsavdelingene ved helseforetakene har jobbet tett med egne fagfolk og andre helseforetak for å få på plass behandlingsinformasjonen på sidene. Ny behandlingsinformasjon vil fortsette å komme utover høsten.

Tidligere i år har foretakene i Helse Midt-Norge og Helse Nord også fått nye nettsider. Foretakene i Helse Sør-Øst lanserer i november.

Denne bloggposten er ment som et innblikk i prosjektet ”Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal”. Vi vil jevnlig publisere artikler om temaer vi tror kan være interessante for deg. Har du spørsmål eller kommentarer? Bruk kommentarfeltet eller send en e-post til prosjektleder Marianne Braaten Andresen.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen