Prosjektveiviseren ute i ny versjon

Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. 

Oversikt over prosjektfaser i digitaliseringsprosjekter.

Oversiktsfigur med mer fokus på smidig utvikling og tidlig gevinstrealisering.

Prosjektveiviseren 3.0 lanseres blant annet med forbedret modellfigur. Difi påpeker at den nye versjonen framhever at de mener det er viktig å

  • Ta utgangspunkt i brukernes behov
  • Låse detaljer i planer og løsninger senest mulig
  • Ha gevinster i fokus fra start til slutt.

Gjennomføringsfasen er nå illustrert som sykluser hvor en mer detaljert faseplanlegging gjøres mot slutten av hver fase, og i modellen er gevinstrealisering vist allerede i gjennomføringsfasen.

Les mer hos Difi.

 

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik