There is an app for that

Tilbudet av helserelaterte app’s for smarttelefoner og mobile enheter er i ferd med å eksplodere.  Det skal allerede nå være tilgjengelig mer enn 40 000 applikasjoner tilgjengelig – og det er forventet at dette skal øke framover.  Så langt har det vært fritt fram for leverandører, men nå kommer krav om regulering av dette området.

Det finnes småprogrammer – eller apps – for  alt, heter det.  Innenfor helse- og livsstilsområdet er tilbudet sterkt økende. App’ene som er lansert eller er under utvikling dekker behov knyttet til diagnostisering,  selvhjelp, måling og overvåking av egen helsetilstand, administrasjon av medisiner, varsling og mye mer.

Amerikanske myndigheter ønsker nå å regulere dette – av hensyn til pasientenes sikkerhet. Allerede i løpet av inneværende år skal nye retningslinjer for helseapplikasjoner foreligge fra FDA.

Også i Norge ser vi samme utvikling. Samtidig som det er positivt at det lanseres nye tjenester og applikasjoner som forenkler overvåking av egen helsetilstand, skaper dette utfordringer i forhold til bl.a. medisinskfaglig kvalitetssikring  og personvernlovgivning.  Skal man kunne sette diagnose basert på egenrapportering til en mobiltelefon? Hvilke krav skal det for eksempel stilles til lagring av personlige helseopplysninger gjennom mobilapplikasjoner?

Helsedirektoratet ser behov for å gi retninglinjer og gi råd knyttet til bruk av helse-app’er.

Når vi først snakker om apps, klarer vi ikke å ikke la oss sjarmere av denne.

 

Hva er din favoritthelseapp? Hvilken app (som ikke finnes) kunne du ønske deg?

 

Artikkelen er skrevet av admin

Emneord: | | | | |