Slik jobber vi med personvern

Innbygger som spør seg flere spørsmål om personvern. Et av våre mål med helsenorge.no er at vi skal få en enda sikrere, enklere og mer effektiv håndtering av innbyggerens personvern innenfor helse- og omsorgssektoren.

Innbygger og helsesektor skal ha verktøy for å ivareta innbyggers personvern på en god måte. I 2015 ble det gjort et arbeid på å beskrive ulike personverntjenetser for innbyggere på oppdrag fra DIS-prosjektet og NasjonalIKT.

For eksempel gjennom løsninger for å ha oversikt over egen informasjon og muligheter til å involvere pårørende. Dette har lagt grunnlaget for noe av den støtten som i dag finnes på helsenorge.no for å kunne gi fullmakter og å få innsyn.

Målbilde for personverntjenester er ikke endelig behandlet, så det foreligger i en 0.97-versjon. Vi har fått flere henvendelser fra interessenter som ønsker tilgang til det arbeidet som er gjort. Derfor legger vi ut dokumentet slik det foreligger nå. Vi presiserer at det er et arbeidsdokument!

Dokumentet Målbilde for personverntjenester versjon 0.97 kan lastes ned her.

Artikkelen er skrevet av Nina Ulstein.

 

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik

Emneord: