Bruksstatistikk mars 2017

Helsenorge.no fikk ca. 2,1 millioner besøk i mars, en økning på 45 prosent fra februar. Vi fikk ca. 930 000 innlogginger, som er dobbelt så mange som i februar.

Mye av økningen skyldes at tjenesten Kjernejournal fikk mye medieoppmerksomhet 20. og 24. mars, hvor innbyggere ble oppfordret til å logge inn og sjekke opplysningene i kjernejournalen sin. De fleste besøkene disse dagene kom fra Google eller ved at folk gikk direkte til helsenorge.no.

Ca. 245 000 besøk var innlogget på kjernejournal i mars. Frikort og E-resept fikk også flere besøk i mars enn i februar.

Ca. 352 000 besøk var innom artikler om sykdommer og diagnoser. De tre mest leste artiklene handlet om:

  • muskelsvinn (ALS)
  • bronkitt
  • multippel sklerose (MS)

Les bruksstatistikken for mars 2017.

Artikkelen er skrevet av Daniel Walø