Stor oppdatering av helsenorge.no er nå ferdig

Vi liker å si at vi jobber iterativt og inkrementelt når vi utvikler helsenorge.no. Det betyr at vi både forbedrer funskjonaliteten vi allerede har, men også lanserer ny funksjonalitet. Les og se demoen av hva som ble levert i mai 2017!

Gjennomgående har vi jobbet masse på baksiden for å fortsatt ha topp sikkerhet, og bedre håndtering av feil.

Skjermbilde som viser nye hendelser i brukerflaten.

Ny visning av hendelser

Meldingsfunksjonaliteten har fått masse ny funksjonalitet – både synlig og usynlig. En smart filterfunksjon hjelper deg å få oversikt over innboksen, og forbedret design hjelper deg å finne fram. I tillegg har vi nå muligheten for å sende skjema til utfylling som en del av meldingene, og til og med hjelpe til med forhåndsutfylling av skjemaelementer.

Hendelser er muligheten for å se påminnelser og korte beskjeder i toppen av alle sider, sammen med uleste meldinger.

Helse og behandling

Kjernejournalen har fått en ny side for registrering av sykdommer, og en mye mer oversiktlig visning av hele din kjernejournal. I kjernejournalen har vi også fått bedret visning av kritisk informasjon.

Fastlegetjenester kan nå i større grad brukes på vegne av barn.

Timeavtaler og helsekontakter

Skjermbilder som viser registrering av helsekontakter.

Registrere helsekontakter

Helsekontakter har endelig mulighet for å legge til egne helsekontakter gjennom kjernejournal. I tillegg har vi gjort klart for å vise flere helsekontakter i kommunehelsetjenesten.

Bedre bytt fastlege med mer informasjon når du skal ta valget om å bytte fastlege. Det er nå mulig å vise informasjon om blant annet vikar og utekontor.

Timeavtalene har fått en kalendervisning, og også enklere endring av time.

Innsyn i journal

Tilgangsloggen er nå tilgjengelig for innbyggere i Helse Vest.

Økonomi og rettigheter

Pasientreiser har fått mange små endringer, som gjør at det blir enda enklere å bruke.

Profil og tilgang

Profilinnstillinger har blitt samlet, og det er nå et sted for å vise og endre pårørende, arbeidsgivere og mer.

Forskningsdeltakere får nå mulighet for å se kliniske studier de deltar i, foreløpig gjelder dette kun i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Endringene rulles ut natt til 22. mai 2017, se demonstrasjonen under!

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik

Emneord: |