Bruksstatistikk april 2017

I april fikk helsenorge.no ca. 1,4 millioner besøk. Dette er en nedgang på over 30 prosent sammenlignet med måneden før. Nedgangen i besøkstallene må ses i lys av at det har vært påske.

I tillegg fikk kjernejournal i mars en del medieoppmerksomhet samt at tjenesten nå er lansert over hele landet. Tidligere har vi sett at innføring av nye tjenester ofte gir en stor (men kortvarig) økning i besøkstallene før det igjen stabiliserer seg.

Statistikken underbygger også dette: vi ser en nedgang i besøkstallene for samtlige tjenester i april, hvorav besøkstallene for kjernejournal har gått ned med hele 79 prosent.

De tre mest leste sykdomsartiklene handlet om ALS, urinveisinfeksjon og bronkitt. Urinveisinfeksjon har gjort et byks på statistikken nå på vårparten, da denne artikkelen ikke var blant topp 20 i februar.

Les bruksstatistikken for april 2017.

Artikkelen er skrevet av Hanne Tungen