F – for Felles (nasjonalt samarbeid)

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samlet webredaktørene til en nasjonal arbeidsøkt 31. januar. Innspill til hvordan vi jobber videre med behandlingstekster, annet felles innhold og ser for oss framtida ble diskutert – nærmest slik det gjøres på “speed-dating”.

Vi hadde definert seks temaer, og deltakerne kunne sitte ned i 20 minutter på hvert bord. Webredaktørene fikk presentert spørsmål eller hva som var hovedpoengene til forrige gruppe. De startet diskusjonen, og med tusjen la de igjen gode innspill, ideer til forbedring, spørsmål eller ønsker. Det ble tegnet og skrevet på “duken” før signalet gikk. Da måtte de flytte seg til neste bord. Medlemmene i nasjonalt redaksjonsråd fulgte med hvert sitt bord. Fangsten de fikk med seg på “duken”, skal de nå gjennomgå og bruke i videre arbeid. Noen ideer kan vi fikse på kort sikt. Andre innspill må vi vurdere nærmere og teste på brukere. Tanker om fremtidsvisjoner gir et godt grunnlag for å jobbe med målbilde på lengre sikt.

Noen innspill fra de ulike gruppene:
• Tenke enda mer helhetlig. “Alt på ett sted”.
• Mer personalisert informasjon og innloggbare tjenester
• Bygge ut og koble mer på behandlingen. “Er det forsket på “min sykdom” – hva har de funnet ut? Kan jeg delta i forskningsprosjekter?”
• Mer fellesinnhold – også det som ikke er direkte behandling
• Klarspråk – samordnet språkbruk på nett og i innkallingsbrev

En del av et større hele
Digitalisering i helsesektoren er spennende! Det er mye som skjer både i sykehusene og i samfunnet rundt oss. Velferdsteknologi er på full fart og tjenester som letter hverdagen for pasienter og pårørende utvikles. I dette landskapet brukes internettløsningen og vårt innhold. Innholdet som er utarbeidet sammen med dyktige fagfolk er “vårt gull” og kan gjenbrukes i andre kanaler der pasienter, pårørende og helsepersonell kan ha nytte av det.

Direktoratet for e-helse, som er en viktig samarbeidspartner i utviklingen av felles nettløsning, arbeider med en nasjonal e-helsestrategi. Roar Olsen som er strategidirektør i Direktoratet for e-helse, viste oss flere spennende prosjekter som vil se dagens lys i årene som kommer. Områdene er store og partene som må samarbeide for å få det til er mange. Den digitale modenheten varierer og for flere kan den teknologiske utviklingen nesten bli litt overveldende.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten er en liten løsning, selv om det er en løsning som dekker alle sykehusene i landet. Vi har likevel vår plass i dette økosystemet. Vi er en del av et større hele og kan bidra med det vi har og utnytte utviklingen som andre står for, fordi vi er på helsenorge-plattformen – felles med andre.


Brukerinnsikten

Engasjerte webredaktører hadde med seg innsikt fra egne helseforetak til “speed-datingen”. I tillegg har vi nyttig kunnskap fra brukertesten som ble gjennomført på tampen av fjoråret. Den viser at både pasienter og fastleger er godt fornøyd. Fastlege, Steffen Krogh Vadseth anbefaler å bruke nettsidene og pasientene sier det er en god forberedelse til et opphold på sykehus.
“Dette var oversiktlig” var en annen tilbakemelding. Samlet sitter vi nå på et godt grunnlag for videre utvikling og skal selvfølgelig fortsette å spørre de som skal bruke nettsidene – hvilke oppgaver kommer du til oss for å løse?

Kort om historien
Alle sykehus i Norge har nå felles nettløsning. Prosjektet ble avsluttet 31. desember og 2017 er første år i forvaltning. Mye arbeid er lagt ned i prosjektet. Mange har bidratt, både fagfolk og kommunikasjonsmedarbeidere. Nettløsningen skal være en del av sykehuset, en del av behandlingen, en del av pasientreisen. Sykehusenes nettsider er utviklet mer helhetlig med koblinger både til helsenorge.no og Velg behandlingssted. Vi har over 800 fellestekster som er godkjent og brukes av sykehusene i landet. Pasienter eller fastlegen i samtale med pasienten, kan søke på for eksempel hjerteklaffoperasjon på Velg behandlingssted, og derfra klikke direkte videre til Helse Bergen og se hvordan denne operasjonen behandles der.

Dette er en god start, men flere behandlinger gjenstår og skrivearbeidet skal fortette. Samtidig må felles innhold forbedres og den tekniske løsningen utvikles.

Forvaltningen av felles nasjonal nettløsning gjøres gjennom nasjonalt systemeierforum som består av de fire kommunikasjonsdirektørene i de regionale helseforetakene. Nasjonalt redaksjonsråd er den operative enheten i forvaltningen og består av en felleseid ressurs (100 % stilling). I rådet sitter ellers åtte representanter fra helseforetak i landet. Løsningen driftes av Direktoratet for e-helse/Norsk helsenett.

Artikkelen er skrevet av Christin Nyland