Helsenorge er blitt enda bedre

Natt til mandag 20. februar 2017 rullet vi ut masse ny funksjonalitet for å gjøre helsenorge.no enda bedre for innbyggerne.

Leveransen er en av de fire store utgivelsene som helsenorge.no har hvert år. Vi lanserte mange forbedringer dennen gangen, og en god del ny funksjonalitet.

Flytte på timer selv

Timeavtaleadministrasjon på helsenorge.no med mulighet for å velge timer selv.

Velg blant ledige timer selv.

Innbygger kan nå selv flytte på timer de har hos flere behandlere. Blant annet tilbys dette for timer hos fastleger med pilot digital dialog og i enkelte avdelinger i Helse Vest.

Dette gjør det enklere å finne en time som passer, og gjør at innbyggere slipper å ringe for å få flyttet timen sin.

Enklere å få oversikt i meldingsboksen

Vi har laget en filterfunksjon slik at det blir enklere å finne akkurat den typen melding du leter etter. I tillegg har vi en enda mer oversiktlig visning av meldinger.

Nå kan du også se mer informasjon dersom du mottar et skjema til utfylling i en melding.

Meldingsinnboksen for innloggede bruker på Helsenorge.no

Nytt meldingsfilter gjør det enklere å finne fram

Enklere å sette personverninnstillinger

Vi har flyttet personverninnstillinger for kjernejournal til felles personvernkomponent, slik at innbyggere kan få enklere oversikt over alle sine innstillinger.

Målet med denne endringen er at det skal bli enklere å få en samlet oversikt over hvilke opplysninger om deg selv som du deler med andre.

Oversikt over helseregistre og andre endringer

Vi har laget en oversikt over de sentrale helseregistrene som alle innbyggere kan være registrert i.

I tillegg har vi gjort mange små forbedringer på

  • Pasientreiser
  • Flere dokumenttyper vises riktig ved innsyn i journal
  • Universell utforming – tilgjengelighet for alle
  • Informasjon om fastlegen er nå tilgjengelig for de som logger inn via fullmakt.
  • Inndelingen av innhold er blitt bedre for å få bedre oversikt over de ulike tjenestene.

Du kan lese hele leveransemeldingen på ehelse.no.

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik

Emneord: |