Delta i utviklingen – Fortell oss hva du mener

helsenorge.no – deg og din helse.
Dialog, innsyn og informasjon. Trygt og enkelt.

I høst har helsenorge.no jobbet med å se fremover. Hva skal helsenorge.no være om fem år?  Hvordan kan den bli mest mulig nyttig for deg? Vi vil høre din mening fordi vi lager en helseportal for deg.

Ikke nøl, vær med å påvirke! Allerede før jul må vi ta viktige bestemmelser.
Skriv hva du synes i kommentarfeltet nederst på denne siden, send oss gjerne en e-post, eller gå inn på våre facebooksider.

Vi ønsker at portalen skal formidle nyttige tjenester og informasjon, om du så er pasient, pårørende eller ingen av delene. Vi tenker oss stoffet inndelt i fire områder.

1)  Sykdom, helse og livsstil.
Her vil oppgaven være å tilby deg kvalitetssikret og brukerrettet informasjon når du har konkrete spørsmål om helse. Mange søker helsestoff på nett, og informasjon av varierende kvalitet dukker lett opp. Noen aktører ønsker også å få deg som kunde.
Helsemyndighetene tar nå et større ansvar for pasientrettet informasjon. Her skal du bare finne informasjon du kan stole på, enten du er en frisk person, en frisk person med noen symptomer, har fått en diagnose eller er kronisk syk.

Sykdom starter som oftest med symptomer, men et symptom trenger ikke å bety sykdom. En symptomsjekk gir svar på om symptomene betyr sykdom, hvilken diagnose det kan være, hvilke behandlingsmuligheter som finnes eller om symptomene er tegn på noe som kan fikses selv gjennom livsstilsendringer. helsenorge.no vil gi råd om hvordan vi bør gå videre med symptomene eller en sykdom og det gis informasjon om helsetjenester og rettigheter.
Eller: Du skal opereres – finn mer ut av hva som venter deg før, under og etter inngrepet.

Sett at du hører til gruppen kronikere; som kronisk syk har du varige behov for helsetjenester. Hjelp oss å finne frem til de selvbetjeningstjenestene som gjør din hverdag enklere!
Er du syk ønsker vi her å gi deg så mye informasjon og godt lenkestoff til andre leverandører av medisinsk fagstoff, at du skal oppleve det som en trygg kilde til innsikt om din situasjon her og nå.

2)  En enklere hverdag – Selvbetjening. Nettdialog med helsetjenesten.
Selvbetjening:

helsenorge.no skal tilby tjenester som gjør hverdagen din lettere. Målet må være å gjøre noen av helsetjenestene like naturlig nettbasert som andre etater og bedrifter har greid. Vi sparer alle tid på å  levere selvangivelsen på nett, og å kjøpe tog- og flybilletter elektronisk.
Eksempler på tjenester: Mine egenandeler, Mine vaksiner, Mine pasientreiser (bestilling og refusjon), Mine resepter. Oversikt og administrasjon av dette kan i dag kreve mye tid og ressurser for både deg og helsetjenesten.

Nettdialog og virtuell legetime:
Vi jobber for at helsenorge.no skal gjøre deg i stand til å kommunisere med helsetjenesten over nettet, og at portalen skal være felles inngangsport for alle slike dialogtjenester.
Det kan dreie seg om online timebestilling, avbestilling/ny time, fornyelse av resepter og e-konsultasjon (sikker e-post til en behandler du allerede kjenner fra før). Vi vil også ta sikte på å kunne tilby deg å møte til time hos en ”virtuell lege”, noe som kan gjøre enkelte lange pasientreiser unødvendig. Det finnes mye teknologi innenfor telemedisin og e-konsultasjon som i dag er lite i bruk, men som andre land benytter i langt større grad.

Følg utviklingen i din egen pasientdagbok:
Vi ønsker å gi deg muligheten for å registrere opplysninger om deg selv på nettet i din egen “helsedagbok/ pasientdagbok”. Last ned apps for din sykdom eller søk opp tilrettelagte registreringsskjemaer (f.eks. ved psykisk sykdom eller smertelindring). Dette er ikke journal, men et verktøy hvor du selv følger med og registrerer utviklingen i dine verdier.
Ny teknologi gjør det mulig å hente registreringer fra medisinsk utstyr og/eller apps (f. eks. apps på iPhone som måler verdier og laster dette opp på nettet). Det kan være relevant for diabetes, INR, blodtrykk og blodsukker, og du kan velge å gi din behandler – fastlege eller hjemmesykepleier – tilgang til dine registreringer.

3)  Innsyn i dine helseopplysninger
helsenorge.no ønsker å tilby en tjeneste som vil gi deg som pasient tilgang og innsyn i dine egne helsedata. I dag befinner opplysningene seg i et ”usynlig nettverk” i forskjellige journaler og registre. Men slike helsedata eier hver og en av oss selv. Vi ønsker å gjøre din helseinformasjon konkret, sporbar, mulig å kontrollere og korrigere.
Dette handler om innsyn i journal, registre, prøvesvar, henvisning og epikrise. Du skal også kunne registrere egne opplysninger – og gi behandler tilgang hvis ønskelig. I dag sier mange at de gang på gang forteller historien sin i ulike behandlingsinstanser, men informasjonen som registreres forblir på det aktuelle stedet. Utvekslingen av informasjon mellom helseinstitusjoner har ikke kommet langt nok.

4)  Finn frem i helsetjenesten. Søk, tilbud, rettigheter. Gi tilbakemelding.
Vi ønsker å gjøre det enklere å finne frem til riktig helsetjeneste, og å gi full oversikt over rettigheter og muligheter. Det krever en god søketjeneste som tar hensyn til hvor du bor, behandlingstypen du søker og hvor i tjenestenivået du bør rette deg.
Alle skal få hjelp til å finne frem. Målet er at uavhengig om du har mye eller lite ressurser og ”ork” skal du bli i stand til å finne den helsetjenesten som vil være den rette for deg (f. eks. nærmest, høyest kvalitet, korteste ventetid, osv.)
Slik vil du også kunne foreta gode valg. Du skal kunne søke opp og sammenlikne tilbud om helsetjenester ut fra kriterier som nasjonale kvalitetsindikatorer, ventetid m.v.

Si din mening om helsetjenesten:
”Hjelp oss å bli bedre!” Dette hører vi ofte fra servicebedrifter. Nå vil helsetjenestene også gjerne ha dine tilbakemeldinger – ris og ros –  for å kunne lære av dine erfaringer som bruker/pasient. Dette må gjøres på en strukturert måte, og materialet vil danne grunnlag for både læring og tjenesteutvikling. Det blir særlig viktig å gjøre det enkelt å gi tilbakemelding, og å sortere dem videre til riktig sted i helsetjenestene. Hvordan helsetjenestene skal behandle tilbakemeldingene, må drøftes nærmere. Fra andre land vet vi at dette er av stor verdi for dem som planlegger og utfører helsetjenester.

Generelle mål
Brukergruppene til helsenorge.no vil være svært ulike. Det vil være minoriteter, lesesvake, blinde, de med god og de med dårlig internettforståelse, de med bred og de med liten allmennkunnskap. Derfor vil helsenorge.no tilby enkel tekstversjon på artikler, bruk av bilder, lyd og video, samt språklige oversettelser. I motsatt retning: lenker til godt fagstoff nasjonalt og internasjonalt.

helsenorge.no skal også tilby telefontjenester som alternativ kanal til nett. Det vil innebære å kunne snakke med en rådgiver som gir samme informasjon som man ellers finner på helsenorge.no.

Med andre ord; Felles for alle tjenester og alt innhold er at det må tilrettelegges for universell tilgjengelighet og spesielt med tanke på brukere med særskilte behov, kognitive vansker, fremmedspråklige, m.m.

OPPDATERING:
Som det framgår tydelig i teksten, har vi mottatt kommentarer og innspill som har gjort at vi har revidert arbeidsbeskrivelsen på noen av tiltakene. Ambisjonene står likevel ved lag.