helsenorge.no 1 år!

Helsenorge.no er 1 år! I løpet av juni får helsenorge.no besøk nr. 1 million. Siden lanseringen 15. juni 2011 er helsenorge.no utvidet med nye tjenester, det redaksjonelle innholdet er ryddet og nye artikler og tema er publisert. Avdeling helseportal er godt etablert og består i dag av 10 personer og flere kommer til. Målbildet for 2012-2017 er besluttet og vi jobber tett med gode samarbeidspartnere i helsesektoren for å nå målene.

Vi skal bli best!

Visjonen forteller oss at vi skal bli best:

helsenorge.no skal være den foretrukne kanalen for helseinformasjon og digitale helsetjenester

Det finnes mange private og offentlige nettsteder med helseinformasjon. Det er krevende for brukerne å finne fram. Portalene dekker i stor grad brukernes informasjonsbehov, men noen oppleves som vanskelig å finne frem i og det kan være vanskelig å vite kvaliteten på innholdet. Brukerne ønsker større grad av interaksjon, rikere funksjonalitet og flere selvbetjeningstjenester enn det som finnes i dagens tjenestetilbud.

Målene våre
Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere helsenorge.no for å etablere én samlet inngangsport til helsetjenester på nett. Med utgangspunkt i de helsepolitiske målene om en styrket pasientrolle og effektivitet og kvalitet, har helsenorge.no etablert sine mål:

  • helsenorge.no skal gjøre det enklere å finne fram og velge behandler
  • helsenorge.no skal gi tilgang til egne helseopplysninger
  • helsenorge.no skal gi tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter
  • helsenorge.no skal gi informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer, sykdom, behandling og rettigheter
Vi jobber målrettet med flere prosjekter: redaksjonelt innhold, mine helseopplysninger, mine pasientreiser og sikker melding og inngang til helseopplysninger. Målgruppen for helsenorge.no er befolkningen og vi skal tilrettelegge helsenorge.no for alle i tråd med retningslinjer for tilgjengelighet og universell utforming. Brukerorientering er et viktig prinsipp i all utvikling for å sikre gode brukeropplevelser.

 

Vi sprer budskapet
Vi i helsenorge.no-redaksjonen har deltatt som foredragsholdere i ulike fora og utvider markedsføringen til høsten med utstillinger og planlegger videre markedsføringstiltak. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til at:
  • helsenorge.no blir kjent og brukt
  • helsenorge.no får positivt omdømme i samfunnet
  • vi bygger relasjoner og legger til rette for godt samarbeid med helsesektoren og med portalens brukere.
Vi har etablert bloggen helsenorgebeta.net for å komme i dialog med brukere og interessenter. Facebooksiden vår har litt over 270 tilhengere og vi har ca. 350 følgere på Twitter. Vi håper alle som bruker Facebook velger å «like» siden vår for å spre budskapet.

 

helsenorge.no på mobilen
Antallet som bruker mobile enheter øker. I mai 2012 brukte 20 % av brukerne på helsenorge.no mobil eller nettbrett. Vi jobber derfor med å tilrettelegge helsenorge.no i et design som passer alle mobile enheter.

Med enklere tilgang til informasjon og tjenester, er vi spent på videre resultater.

Her kommer du i kontakt med oss:

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | |