Hjelp oss å finne gode digitale verktøy innen psykisk helse!

Vi har funnet disse digitale verktøyene for hjelp ved psykiske lidelser, men vi trenger hjelp til å finne flere. En viktig del av alle prosjekter er å samle innsikt og erfaringer, derfor samler vi nå inn informasjon om hva andre har gjort. 

17.01.17: Bloggposten er nå oppdatert med masse gode innspill! Tusen takk til alle som sender inn!

13.02.17: Nye oppdateringer, bra innspill!

30.03.17: Forprosjektet er nå avsluttet. Listen vil ikke bli oppdatert framover, men ligger her en stund. 

Forprosjektet digitale verktøy innen psykisk helse trenger hjelp fra deg! Vi leter etter gode digitale løsninger som kan hjelpe innbyggere som har en psykisk lidelse. De vi har funnet sålangt finner du under.

Ta gjerne kontakt dersom noe er feil!

Helsedirektorat og Direktoratet for e-helse samarbeider nå for å se muligheter og løsninger for bruk av digitale verktøy innen psykisk helse.

Vet du om flere? Legg gjerne igjen en kommentar under, eller send gjerne et tips på ole.kristian.losvik (krøllalfa) ehelse.no. Er du forsker, utvikler eller på annet vis jobber med et spennende prosjekt, så ta gjerne kontakt da også! Listen er ikke ment som anbefalinger eller noen slags godkjenning av tjenestene. 

1     Nett-terapi

Vi definerer netterapi her til å være bruk av teknologi for å gi eller supplere behandlings av psykisk lidelse. Dette er en oversikt over digitale tjenester som tilbyr deler eller hele løsninger for behandling av psykisk lidelse på nett.

1.1.1  eMeistring

Lenke https://helse-bergen.no/emeistring/tenester/behandlingsprogramma
Beskrivelse eMeistring er internettveiledet behandling. Behandlingen er modulbasert og varer opp til 14 uker. Hver uke får man en læringsmodul med skriftlig informasjon og en oppgave. Behandler følger pasienten over internett. Krever henvisning fra fastlege. Kognitiv tilnærming. Det gjøres diagnostisk intervju før og etter behandlingen. Er et ganske omfattende program, med relativt høye krav til innsats fra pasienten. Bruker Checkware som platform.
Digital funksjonalitet Program for behandling av panikkangst, sosial angst og depresjon.

 

1.1.2  Tankeboksen

Lenke https://tankeboksen.com/
Beskrivelse Basert på selvtest, så får man anbefalt ulike programmer som tilbys som automatiserte programmer basert
Digital funksjonalitet Alle leksjoner starter med en test, som brukes til å føge pasientens utvikling.

 

1.1.3  Internetpsykiatri.se

Lenke http://web.internetpsykiatri.se/
Beskrivelse Stockholms läns tilbud om internettbehandling for depresjon, panikkangst, irritabel tarmsyndrom og sosial fobi. Samme egenandel som for gruppeterapibehandling i Sverige. Eksempelvis går behandlingsopplegget for depresjon over 12 uker, der man får informasjonsmateriale, og har kontinuerlig kontakt med psykolog over nettløsningen.
Digital funksjonalitet Læringsportal

Dialog med behandler

 

1.1.4  ReConnect

Lenke http://www.spsresearch.no/research-projects/reconnect/
Beskrivelse ReConnect er et nettbasert verktøy som støtter opp om bedringsprosesser for personer med langvarige psykiske helseutfordringer. Målgruppen for ReConnect er personer som forventer å trenge støtte fra psykisk helsevern over tid, uavhengig av diagnose eller hvilket nivå de mottar tjenester fra. Er en del av et forskningsprosjekt ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved OUS. I tillegg til helse dekkes andre livsområder som famile/relasjoner, økonomi, arbeid og flere.
Digital funksjonalitet Kartlegging av egen situasjon med tilhørende mål og aktiviteter, lage nettverksoversikt, ulike mestringsøvelser, verktøy for brukers egen kartlegging av egne styrker, medisinoversikt, registreringer av blant annet dagsform og humør, kriseplan, artikkelsamling med kvalitetssikret informasjon og erfaringstekster, dagbok og forum ledet av erfaringskonsulent. I tillegg til den digitale delen av prosjektet, så møtes de også på ReConnect kafe.

 

1.1.5  Psykiatrien i Syd-Danmark

Lenke http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm472973
Beskrivelse Syd-Danmarks borgerportal for digitale verktøy i diagnostikk, behandling og oppfølgning av psykiatriske lidelser.
Digital funksjonalitet Videokonferenase mellom innbygger og behandler

Internettveiledet behandling av angst og depresjon basert på kognitiv metode

Mobil-apper for både behandling og forebygging av psykisk lidelser

Informasjonsportalt om mental sunnhet

 

1.1.6  MindDistrict

Lenke https://www.minddistrict.com/professional/functionalities/
Beskrivelse MindDistrict tilbyr et virtuelt behandlingsrom for blant annet psykiske plager.
Digital funksjonalitet Videokonsultasjon, opplæringsprogram, digital dialog, selvrapportering, dagbok.

 

1.1.7  Internettbehandling av helseangst (Aarhus universitetssykehus)

Lenke http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm472973
Beskrivelse Etter selvhenvisning gjøres en videokonsultasjon med lege eller psykolog. Basert på vurderingen kan man tilbys et guidet selvhjelps-program, som bygger på psykologiske prinsipper. Innbygger jobber med programmet hjemme og samtidig har han epostkontakt med behandler som veileder underveis. 7 moduler, som tas over 12 uker. Innholdet er en blanding av tekst, video og øvelser.
Digital funksjonalitet Videokonsultasjon, opplæringsprogram, digital dialog.

 

1.1.8  Big White Wall

Lenke https://www.bigwhitewall.com
Beskrivelse Nettportal for britiske innbygger med stemningslidelse eller angst der bruker kan være anonym.
Digital funksjonalitet Selvtest

Selvhjelpsprogrammer

Sosial funksjonalitet – kontakt andre på siden.

Informasjons og ressurssamling.

Dele egen historie

Forum

 

1.1.9  MoodGYM

Lenke http://moodgym.no/
Beskrivelse MoodGYM er et nettbasert terapiprogram basert på kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi. Det er spesielt utviklet for å forebygge depresjon hos unge mennesker, men kan også brukes av andre. Det inneholder mange nyttige råd om håndtering av både depresjon og angstproblemer. Programmet er utviklet ved Australia National University og tilpasset for norske forhold ved Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø.
Digital funksjonalitet Programmet består av fem moduler hvor hver modul tar ca. 45 minutter å gjennomføre

 

 

1.1.10               This way up

Lenke https://thiswayup.org.au/
Beskrivelse St Vincent’s Hospital, Sydney har utviklet et internettprogram for internettassistert behandling med kognitiv terapi. Finnes både som automatisk program og som terapeutstøttet program.
Digital funksjonalitet Selvtest.

Tegneserier.

Leksjoner og ressurser

Oppgaver.

 

1.1.11               MindSpot

Lenke https://mindspot.org.au
Beskrivelse Gratis tilbud fra den australske regjeringen som tilbyr selvtest for depresjon og angst. Deretter tilbyr de en samtale via telefon eller over nett, før man eventuelt tilbys et åtte ukers nettbehandlingskurs. Hver av leksjonene inneholder typisk: å lese informasjonsmateriale, en praktisk øvelse, en erfaringsbasert historie med noen andres mestringsstrategi før en veiledning med behandler. Behandler er også tilgjengelig mellom leksjonene.
Digital funksjonalitet Læringsportal

Dialog mellom behandler og pasient.

 

1.1.12               Salaby barnehage: Grønne tanker, glade barn

Lenke http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne
Beskrivelse Filmer og apper for den yngste delen av samfunnet. Salaby er et digitalt undervisnings-nettsted som tilbyr innhold for barnehage- og skolebarn. Salaby har over 200 000 brukere, og er Norges mest brukte digitale læringsverktøy i barnehager og grunnskoler. Er mest et forebyggende program.
Digital funksjonalitet Informasjonsportal

Interaktive spill for barn.

App

 

1.1.13               Assistert selvhjelp (Explorable)

Lenke https://assistertselvhjelp.no/
Beskrivelse Enkelt for brukerne å komme i gang og komme igjennom programmet. God balanse mellom tekst og video. Som bruker har man oversikt over hvor langt man er kommet og kan gå tilbake i programmet. Inneholder også en god brukeroversikt for behandlerne. Brukerne opplever å bli ivaretatt. Utviklet av norske psykologer. Programmet kan brukes med eller uten behandler som veileder. Brukes i dag både frittstående og av kommunale helsetjenester. Explorable som står bak ønsker å tilby teknologien bak som en plattform for presentasjon av innhold laget av andre.
Digital funksjonalitet Nettkurs for depresjon, søvnvansker, angst.

 

1.1.14               Mindframe

Lenke http://www.mindframe-app.dk
Beskrivelse MindFrame er et online system til støtte og overblikk i det daglige liv med schizofreni. Det består av en mobilapplikation til pasienten, en oversiktsløsnings for behandleren og en webportal.
Digital funksjonalitet Datafangst
Visualisering og analyse
Behandlingsplan

 

 

1.1.15               FearFighter

Lenke http://www.fearfighter.dk/
Beskrivelse Web-basert selvhjelpsstjeneste som finnes i Danmark og England. Den er forskningsbasert og benytter blant annet video som alternativ til tekst.
Digital funksjonalitet Gjennomgå opplæringsprogram på nett om angst eller fobi for 1500 kr, eller ha kontakt med behandler pr telefo/epost for 2400 kr.

 

1.1.16               KBTonline

Lenke http://kbtonline.se
Beskrivelse Svensk nettbasert behandlingstjeneste fra Psykologspartners AB som tilbyr kognitiv adferdsterapi. Behandlingsopplegget går over 10 uker. Brukerne betaler selv for å benytte tjenesten – først for en vurderingssamtale (ansikt til ansikt, telefon eller video) og deretter per ukesmodul.
Digital funksjonalitet Kurs for søvnplager, stress, uro, angst og depresjon som er tilgjengelige på pc, nettbrett og mobil.  Kursene består av

• Moduler med tekst, video og hverdagsøvelser.

• Vurderingssamtale, dialog og veiledning med behandler.

 

1.1.17               Mental styrketrening

Lenke http://www.mentalstyrketrening.com/
Beskrivelse Nettbasert mentalt treningssenter lever av CoperioSenteret og Raw Trening AS. Det nettbaserte programmet for mental styrketrening er for alle som ønsker å lære å utvikle egne mentale ferdigheter. Innholdet presenteres gjennom videoer, intervjuer, øvelser, egen dagbok, registrering av egne mål.

Bruker Checkware som plattform.

Digital funksjonalitet Dagbok, videoer, selvraportering

 

2     Samvalgsløsninger

2.1.1  Decide treatment

Lenke
Beskrivelse Et system som innhenter og analyserer tilgjengelig kunnskap, og som tar inn innbyggers prioriteringer inn i beslutningsprosessen.
Digital funksjonalitet

 

 

3     Portaler med selvtest

3.1.1  Man therapy

Lenke http://mantherapy.org/
Beskrivelse Blanding av alvor i form av brukerhistorier og humor i form av korte snutter med karakteren Dr. Rich Mahogany. Kan ha en effekt på holdningen til det å søke hjelp og gjøre folk nysgjerrige.

Er en veldig annerledes tilnærming, som sannsynligvis kan tiltrekke seg en annen gruppe mennesker enn andre løsninger.

Digital funksjonalitet Informasjonsportal

Selvtest

 

 

 

4     Portaler med nettprat

4.1.1  Kors på halsen

Lenke https://www.korspahalsen.no/
Beskrivelse Kors på halsen er et sted, driftet av Røde Kors, hvor alle opp til 18 år kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem.
Digital funksjonalitet Informasjonsportal med temasider

Nettprat

Epostdialog

Forum

 

4.1.2  Sidetmedord.no

Lenke http://sidetmedord.no/Om-Sidetmedord.no
Beskrivelse Nettside rettet mot ungdom som samler ulike tilbud på ett sted. Den inneholder blant annet vennetjenester og arrangerer kvelder med samlinger.Positivt med tjenesten er at den oppleves som et lavterskeltilbud, den er interaktiv, møter ungdommene der de er og har tonet ned mental helse-aspektet
Funksjonalitet Dialog mellom anonym bruker, og nettjenestens veiledere. Tilbys både som melding med svar innen 48 timer, og som chat.

Åpent forum, krever anonym bruker for å legge inn innlegg

Vennetjenesten: Mulighet for å kommunisere en-til-en med andre brukere av tjenesten.

Diktpublisering, med mulighet for kommentering

Erfaringer der brukere kan kan legge ut sin historie og erfaringer slik at andre brukere kan lese den.

 

 

4.1.3  Chat.kildehuset.no

Lenke http://chat.kildehuset.no
Beskrivelse Rådgivende nettpratetjeneste fra Modum Bad. Fagpersoner besvarer henvendelsene og man trenger ikke oppgi personopplysninger. Tjenesten hjelper brukerne å finne ut hvor de kan få hjelp. Informasjon om tjenesten gis på primært på skolebesøk.
Digital funksjonalitet Gratis anonym chat.

 

 

4.1.4  Elevtjenesten.no

Lenke https://elevtjenesten.no/
Beskrivelse Portal for elever på Rosthaug videregående skole. Elevene har selv bestemt hva nettsiden skal inneholde. Portalen er et forsøk på å gi en samlet oversikt over relevant tilbud. Portalen har også chat hvor det alltid er én tilgjengelig.
Digital funksjonalitet Gratis anonym chat.

 

4.1.5  Ungarenaoslo.no

Lenke http://www.ungarenaoslo.no/
Beskrivelse Fysisk senter på Grønland i Oslo. Et lavterskeltilbud med et tydelig tilbud og lett tilgjengelig i ulike kanaler – også chat. Relevante tjenestetilbydere som for eksempel NAV kommer til senteret i stedet for at ungdommen må oppsøke dem selv.
Digital funksjonalitet Chattetjeneste -frivillig anonymt

 

4.1.6  Klara Klok

Lenke http://www.klara-klok.no/
Beskrivelse Gratis og anonym svartjeneste. Har en «panikk-knapp» som lukker nettsiden. Målgruppe 10-25 år. Ble slått sammen med ung.no fra 01.01.17.
Digital funksjonalitet Still spørsmål, og få svar innen en uke.

 

4.1.7  Ung.no

Lenke http://ung.no
Beskrivelse Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Digital funksjonalitet Still spørsmål, og få svar fra en fagperson.

Har en oversikt over hvor man kan få hjelp med ulike tilstander.

 

4.1.8  NettRos Chat

 

Lenke http://www.nettros.no/chat/
Beskrivelse NettRos Chat er en landsdekkende veiledning og rådgiving via chat om mat, kropp, følelser og trening. Tilbudet er anonymt og åpent for alle som ønsker å ta kontakt. Formålet med dette tilbudet var å få flere til å ta kontakt for råd og støtte på et tidlig tidspunkt.

Drives av ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser, som er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Digital funksjonalitet Nettprat, kan være anonym.

Informasjonsportal

 

4.1.9  Ung.no

Lenke http://ung.no
Beskrivelse Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Digital funksjonalitet Still spørsmål, og få svar fra en fagperson.

Har en oversikt over hvor man kan få hjelp med ulike tilstander.

 

 

4.1.10               LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 

Lenke http://lfss.no
Beskrivelse Her møter man likepersoner som alle har erfaring innenfor selvskading/selvmordsproblematikk og psykisk helse eller som pårørende. Man kan være anonym og vi har taushetsplikt. Målgruppe: Ungdommer med selvskading og selvmordsproblematikk, og de pårørende. Gratis tjeneste
Digital funksjonalitet Nettprat
Informasjon

 

5     Informasjonsportaler

Dette er tjenester som inneholder relevant informasjon for innbyggere med psykiske lidelser, men som ikke tilbyr dialog, selvtesting eller behandling over internett.

5.1.1  psykiskhelse.no

Lenke http://psykiskhelse.no/
Beskrivelse Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon av organisasjoner som er opptatt av psykisk helse.
Digital funksjonalitet Informasjonsportal.

Oversikt over tilstedekurs i ulike fylker.

 

5.1.2  Kognitiv.no

Lenke http://kognitiv.no
Beskrivelse God informasjonsressurs primært rettet mot helsepersonell. Økende andel innhold rettet mot innbyggere. Vil nok være av interesse for den interesserte behandler og pasient. Siden er god på innsikt, oversikt og informasjon.
Digital funksjonalitet Informasjonsportal, også video.

Oversikt over ressurser for både behandlere og innbyggere

 

5.1.3  Psykososialberedskap

Lenke https://psykososialberedskap.no
Beskrivelse Læringssportalen psykososialberedskap.no er utarbeidet av RVTS Øst – og dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror. Kriser, katastrofer og ulykker rammer enkeltpersoner, familier, grupper og noen ganger hele samfunn.
Digital funksjonalitet Edukativ informasjonsportal om intervensjoner

Appen SMART – StressMestringsAktiviteter for RobusthetsTrening

 

5.1.4  Mindre Tankevirus – mer hverdagsglede

Lenke Finner ikke
Beskrivelse «Mindre Tankevirus – mer hverdagsglede» er et prosjekt i regi av Rådet for psykisk helse. Det består av videoer med korte folkeopplysningssnutter. Videoene er tilknyttet oppgaver. Det er en ulempe at tjenesten er låst og krever innlogging.

Prosjektet bygger på boken Tankevirus, som psykolog Hanne Brorson ga ut i 2012, og er en populærvitenskapelig programserie på fem episoder, som tar for seg en ny tilnærming til psykisk helse.

Digital funksjonalitet Videoserie, ikke allmennt tilgjengelig?

 

 

5.1.5  REACT toolkit

Lenke https://www.reacttoolkit.co.uk
Beskrivelse Læringsportal brukt i studie for å se på effektiviteten av å gi en tilpasset informasjonspakke til pårørernde for pasienter med psykose eller bipolar sykdom.
Digital funksjonalitet Tilgang til digital informasjonspakke

Forum

 

 

5.1.6  NAPHA

Lenke https://www.napha.no
Beskrivelse Portal primært ment som kunnskapsbase for behandlere i psykiatrien. NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. De er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Digital funksjonalitet Tilgang til digital informasjonspakke

Forum

 

 

5.1.7  Andre

6     Selvrapportering og m-helse

6.1.1  Checkware

Lenke http://checkware.com
Beskrivelse Checkware tilbyr selvrapportering via digitale skjema. De har i dag 900 psykometriske tester i sin plattform. De tilbyr også analyse og rapporteringsløsninger både rettet mot innbygger og helsepersonell. De jobber nå med integrering av helseapper og ulike sensorer som input til sine skjema. Er partner med Difi for innlogging på sikkerhetsnivå 4.
Digital funksjonalitet Enkle og avanserte skjema

Rappertering og analyse på individnivå og aggregerte data

 

6.1.2  NORSE

Lenke https://helse-forde.no/Documents/Sak%20067-2016%20Rapportering%20fr%C3%A5%20prosjekt%20HFD.pdf
Beskrivelse NORSE er et sysmtem utviklet av Helse Førde for å samle inn strukturerte tilbkameldinger fra brukere i psykisk helsevern. Psykisk helsevern i Helse Førde implementerer systemet for alle pasientar ved alle kontaktformer. NORSE er så langt implementert ved DPS døgn og dag i psykiatrisk klinikk og DPS døgn, dag og seksjon for rus ved Nordfjord psykiatrisenter.
Digital funksjonalitet Se Checkware

 

6.1.3  Monsenso

Lenke http://www.monsenso.com/solution/
Beskrivelse Monsenso er en plattform basert på mobil innrapportering fra innbygger. Den samler selvvurderinger, sensordata og sturukturerte skjemaer og tilbyr en analysefunksjon for innbygger og behandler. Innbygger kan også gi tilgang til for eksempel pårørende. Behandlertilgang via nettleser.
Digital funksjonalitet Selvrapportering

Dialog med behandler

Tilgang for behandler

 

6.1.4  ClinTouch

Lenke http://www.clintouch.com/how-clintouch-works-0
Beskrivelse App-teknologi for oppfølgning av personer med psykose.
Digital funksjonalitet Symptommonitorering
Behandlingsplan

 

7     Mobil-apper

7.1.1  Apper fra Super-ego

Lenke http://superego.as/
Beskrivelse Trøndersk selskap som leverer apper rettet mot personer med psykiske lidelser.
Digital funksjonalitet Ferdiginnspilte lydfiler som kan spilles av når behovet for å skade seg er stort

Muligheten til å spille inn og lagre støttende beskjeder fra deg selv, dine nærmeste eller din terapeut

Lett-tilgjengelig og lettforståelig informasjon og lenker

Innhold og funksjoner som er kvalitetssikret av fagpersoner innen psykisk helse og selvskading

Informasjon om hjelperessurser og brukerorganisasjoner

 

 

7.1.2  MindShift

Lenke http://www.anxietybc.com/resources/mindshift-app
Beskrivelse Kontroll av stressnivå
Digital funksjonalitet Mestringsstrategier

 

7.1.3  WellMind (NHS)

Lenke https://play.google.co m/store/apps/details?i d=com.bluestepsolutio ns.wellmind&hl=en_GB A
Beskrivelse Råd og tips om hvordan man få bedre mental helse.
Digital funksjonalitet Informasjon

Selvrapportering av mental status

7.1.4  Stay alive

Lenke http://www.preventsuicide.org.uk/stay_alive_suicide_prevention_mobile_phone_application.html
Beskrivelse App ment å forebygge ved akutt selvmordsfare
Digital funksjonalitet Kontaktinformasjon krisetelefoner

Egen kriseplan

7.1.5  Mindfit app

Lenke http://mindfitapp.no/
Beskrivelse Mindfit er en selvhjelpsapp som retter fokus mot den mentale helsen.
Digital funksjonalitet Opplæring i kognitive tankemønstre.

8     Kommunikasjonsplattformer

8.1.1  NHN videoplattform (Acano)

Lenke https://www.nhn.no/helsenettet/video/Sider/default.aspx
Beskrivelse NHN-videodesktop er en programvareløsning som gir video med høy sikkerhet og kvalitet på PC, Mac og iPad.
Digital funksjonalitet undervisning av helsepersonell, møter, veiledning, pasientkonsultasjoner, klinisk pasientbehandling der – og når – pasienten har behov for det

 

 

8.1.2  Skype for business

Lenke https://products.office.com/nb-no/skype-for-business/online-meetings
Beskrivelse Skype for business brukes blant annet i Australia for å formidle sikker kommunikasjon mellom innbygger og behandler. NHS har gruppechat med slagrammede (se https://enterprise.microsoft.com/en-gb/roles/it-leader/brighton-nhs-treats-stroke-patients-with-skype-for-business/)
Digital funksjonalitet Synkron dialog med en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange

 

8.1.3  PsychCon

Lenke https://www.psychcon.eu/
Beskrivelse Kommunikasjonsplattform der man i dag kan gjennomføre sikre konsultasjoner over videokonferanse med behandlere. Plattformen brukes blant annet av Sincero helse på www.sincero.no, der man blant annet kan få psykologtimer over nett, i tillegg tilbyr de chat for avhengige og pårørende.
Digital funksjonalitet Synkron videokonsultasjon

Innbyggerforum.

 

 

8.1.4  Psykologchat.no

Lenke http://www.psykologchat.no/
Beskrivelse Psykologchat tilbyr chat, video, og telefonterapi for problemer som depresjon, angst, lav selvfølelse og vansker med relasjoner.
Digital funksjonalitet Synkron kommunikasjon med tekst, lyd og/eller video

 

8.1.5  Eyr

Lenke https://eyr.md/no/
Beskrivelse Eyr er en digital helsetjenesteplattform, der brukeren møter helsepersonell gjennom videokonsultasjon og chat via PC eller mobiltelefon/nettbrett.
Digital funksjonalitet Synkron kommunikasjon med tekst, lyd og/eller video

 

 

8.1.6  Pexip

 

Lenke https://www.pexip.com/article/press-release/pexip-powers-mycaremanager-telstra-health’s-first-integrated-ehealth-solution
Beskrivelse Pexip Infinity er en plattform fra Crayon som knytter sammen ulike teknologier, videokonferanse (H323/SIP), Skype for Business/Lync, iOS/Android apper og WebRTC. Benyttes bl.a. i Australia for å sikre at eldre kan være hjemme lengre men med tett oppfølging av lege og pårørende.
Digital funksjonalitet Digital funksjonalitet: Synkron dialog (lyd, bilde og evt presentasjon) en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange på tvers av ulike standard teknologier, web, Skype, apps og videokonferanse.

 

 

9     Prosjekter i konseptfase / tidlig fase

9.1.1  Decide treatment

Lenke https://decidetreatment.org/
Beskrivelse Prosjektet utvikler ”Helsehjelpere” som kan brukes både før, under og etter konsultasjoner hos helsepersonell. Innholdet kan hentes frem på smarttelefoner, nettbrett og pc, eller skrives ut på papir. Formålet med helsehjelperne er å tilrettelegge for samvalg med helsepersonell.
Digital funksjonalitet Helsehjelperne er bygget på multi-kriterie beslutningsanalyse (multi-criteria decision analysis)

 

9.1.2  MentorNorge Buddy

Lenke http://www.mentornorge.no/buddy/
Beskrivelse MentorNorge ønsker å tilby unge en e-venn ved bruk av psykologistudenter som har en særlig interesse for området og ønsker å bidra til å forebygge psykiske helseplager. De tilbyr i dag leksehjelp, som foregår hjemme hos eleven eller via Skype. Har også kunder kunder fra det offentlige, blant annet barn/ unge som gjennom sin oppfølging i Barnevernet mottar anonymisert leksehjelp.
Digital funksjonalitet Planlagt nettbasert videochat med psykologistudenter.

 

Artikkelen er skrevet av Ole Kristian Losvik

Emneord: | | |